Vårt mål är att vara kundens förstahandsval även när det gäller miljö och kvalitet. Vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 respektive ISO 9001.

Det är vår skyldighet att minska miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat och ekonomiskt rimligt. Utsläpp till den yttre miljön ska vara så lite miljöstörande som möjligt. Vi minimerar avfall och källsorterar det avfall som uppstår.

Bångbro Strip Steel tar fortlöpande del av nya rön, framsteg och nyheter angående hållbarhet samt implementerar dessa i vår verksamhet löpande.

Därutöver ställer vi krav på våra leverantörer och entreprenörer att minst uppfylla de miljö- och kvalitetskrav som ställs på respektive verksamhet.

Vi hoppas att vårt sätt att hantera frågor om miljö, kvalitet, hälsa och säkerhet gör att våra kunder, medarbetare och samhället har fullt förtroende för oss.

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 respektive ISO 9001. Det är vår skyldighet att minska miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat och ekonomiskt rimligt.